s1
          
 
 
 
 
News
 
News Clippings | Press Releases
 
Date Articles
10 March 2010
BERNAMA
MOHE Wants Increased R&D Allocation In 10th Malaysia Plan
The Ministry of Higher Education (MOHE) has requested the government for an increased allocation of RM1.2 billion for its Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) under the 10th Malaysia Plan (10MP).
10 March 2010
BERNAMA
MOHE Mahu Tingkat Peruntukan R&D Dalam RMK-10
PETALING JAYA, 10 Mac (Bernama) -- Kementerian Pengajian Tinggi (MOHE) memohon kepada kerajaan supaya meningkatkan peruntukkan sebanyak RM1.2 bilion bagi Skim Geran Penyelidikan Asas (FRGS) di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10).
10 March 2010
BERNAMA
MOHE Wants Increased R&D Allocation In 10th Malaysia Plan
The Ministry of Higher Education (MOHE) has requested the government for an increased allocation of RM1.2 billion for its Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) under the 10th Malaysia Plan (10MP).
10 March 2010
MySinChiew.com
MOHE Wants Increased R&D Allocation In 10th Malaysia Plan
The Ministry of Higher Education (MOHE) has requested the government for an increased allocation of RM1.2 billion for its Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) under the 10th Malaysia Plan (10MP).
10 March 2010
Healthcare Industry Today
MOHE Wants Increased R&D Allocation In 10th Malaysia Plan
The Ministry of Higher Education (MOHE) has requested the government for an increased allocation of RM1.2 billion for its Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) under the 10th Malaysia Plan (10MP).